Regler for udlejning:

Du skal kunne svømme, have et godt helbred, have erfaring i at ro kajak samt have kendskab til de forskellige redningsteknikker,for at du kan leje en kajak ved Flensborg Fjord Kajakudlejning.
Har du ingen erfaring, anbefaler vi, at du deltager i et af vores introduktionskurser.

Det udlejede skal afleveres til aftalt tid og i ubeskadiget stand ellers tilbagebetales depositum ikke.

Selvforskyldte skader er ikke dækket i lejen, og skal derfor betales kontant ved aflevering af udlejet materiale, hvis ikke depositumbeløbet kan dække skaden.

I forbindelse med leje af materiale skal der betales et depositum på 500 kr. pr. kajak som betales i forbindelse med bestilling.

Ved eventuelt afbestilling beregnes der altid et beløb på 100 kr. som ekspeditionsgebyr.

Ved for tidelig aflevering refunderes der intet.

Lejeaftalen er ikke gældende før Flensborg Fjord Kajakudlejning har modtaget den aftalte betaling.

I forbindelse med udlevering af kajakker modtager lejer en kopi af lejeaftalen som er gældende.

For jeres egen sikkerhed, og for at kunne yde den bedste service, beder vi jer overholde følgende.

Brug altid de udleverede svømmeveste i Flensborg Fjord Kajakudlejnings kajakker.

Alle sikkerheds procedurer skal overholdes.

Undgå så vidt muligt at krydse sejlrender.

Husk altid mobiltelefon i tilfælde af brug for hjælp.

Kajakkerne skal afleveres i ordentlig tilstand.

Al sejlads foregår på eget ansvar og risiko.

Ved udlevering af materiel skal der forevises gyldigt kørekort eller pas.

Ansvar og risiko:

Lejeren har det fulde ansvar og risiko i forbindelse med udstyr lejet ved Flensborg Fjord Kajakudlejning.